تماس با مدیر
یکشنبه, ۲۹ مرداد , ۱۳۹۶


عیادت آرام جعفری از استاد محمدعلی کشاورز

عیادت آرام جعفری از استاد محمدعلی کشاورز

استاد محمدعلی کشاورز

 

عیادت آرام جعفری از استاد محمدعلی کشاورز

آرام جعفری برای چندمین بار به عیادت استاد محمدعلی کشاورز رفته بود که این عکس را گذاشت.


Copyright 2007 - 2017