تماس با مدیر
چهارشنبه, ۷ تیر , ۱۳۹۶


عکس وحشتناک از پای یک آدم کراکی

عکس وحشتناک از پای یک آدم کراکی

آدم کراکی

عکس وحشتناک از پای یک آدم کراکی  کراک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:

  • کراک هروئین مادهٔ مخدر رایج در ایران و افغانستان از خانوادهٔ مرفین
  • کراک کوکائین مادهٔ محرک رایج در خارج از ایران و افغانستان شبیه به کوکائین

عکس وحشتناک از پای یک آدم کراکی


Copyright 2007 - 2017