تماس با مدیر
شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۵

عکس وحشتناک از پای یک آدم کراکی

آدم کراکی

عکس وحشتناک از پای یک آدم کراکی  کراک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:

  • کراک هروئین مادهٔ مخدر رایج در ایران و افغانستان از خانوادهٔ مرفین
  • کراک کوکائین مادهٔ محرک رایج در خارج از ایران و افغانستان شبیه به کوکائین

عکس وحشتناک از پای یک آدم کراکی


Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره