تماس با مدیر
شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹


عکس های کودک 8 ساله که او را شیطانی در بدن انسان می دانستند

عکس های کودک 8 ساله که او را شیطانی در بدن انسان می دانستند

این عکس ها ممکن است مانند عکس های تخیلی-ترسناک باشند ولی واقعی هستند.

پسر 8 ساله دیپاک کومار که در هند زندگی می کند با قطعات بدن دوقلویش در وسط سینه متولد شد. مردم محل فکر های وحشتناکی در باره او می کردند.

برخی می گفتند او شیطانی در بدن انسان است.

ولی خوشبختانه کمک های داوطلبانه مردم برای هزینه عمل جراحی او به خوبی دریافت شد و دوقلوی ناقص از روی بدن این پسر حذف شد.
عکس های کودک 8 ساله که او را شیطانی در بدن انسان می دانستند


عکس های کودک 8 ساله که او را شیطانی در بدن انسان می دانستند


عکس های کودک 8 ساله که او را شیطانی در بدن انسان می دانستند


عکس های کودک 8 ساله که او را شیطانی در بدن انسان می دانستند


عکس های کودک 8 ساله که او را شیطانی در بدن انسان می دانستند


عکس های کودک 8 ساله که او را شیطانی در بدن انسان می دانستند


عکس های کودک 8 ساله که او را شیطانی در بدن انسان می دانستند


عکس های کودک 8 ساله که او را شیطانی در بدن انسان می دانستند

وبگردی
Copyright 2007 - 2019