تماس با مدیر
چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹


عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی

عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی

خورده شدن مردی

عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی+18
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی 
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی تصاویر زیر یکی از کارگران حفار در یک سکوی گاز را نشان می دهد که به درون رود آمازون سقوط کرده است . علیرغم داشتن لباس مجهز غواصی بدلیل شکسته شدن کلاه مخصوص مورد حمله گروهی از ماهیان پیرانا قرار می گیرد و ظرف چند دقیقه بطرز فجیعی خورده می شود . این تصاویر بسیار ناراحت کننده است در صورت داشتن نارسائی قلبی از دیدن تصاویر خودداری کنید .
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی+18
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی+18
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی+18
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی+18
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی

 عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی+18

عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی+18

عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی+18

عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی+18

عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی+18
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی

عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی+18
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی

عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی+18
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی




وبگردی
Copyright 2007 - 2019