تماس با مدیر
شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶


عکس محمدرضا شاه در روز عاشورا

عکس محمدرضا شاه در روز عاشورا

محمدرضا شاه

عکس محمدرضا شاه در روز عاشورا

محمدرضا شاه، امیرعباس هویدا و جمشید آموزگار و شریف امامی در این عکس مشاهده می‌شوند.


Copyright 2007 - 2017