تماس با مدیر
شنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۶

عکس خوشتیپ ناصرالدین شاه

ناصرالدین شاه

ناصرالدین میرزا معروف به قبله عالم، سلطان صاحبقران و بعد شاه شهید، چهارمین شاه از دودمان قاجار ایران بود. وی طولانی‌ترین دوره پادشاهی را در میان دودمان قاجارداراست.

ناصرالدین شاه، طولانی‌ترین دوره پادشاهی را در میان دودمان قاجار داراست.

ناصرالدین میرزا

ناصرالدین میرزا معروف به قبله عالم


Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره