تماس با مدیر
چهارشنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۶


عکس بیرون آوردن یک گلوله از بدن یک اورانگوتان

گلوله

بیرون آوردن یک گلوله از بدن یک اورانگوتان 14 ساله در کلینیکی در اندونزی

Copyright 2007 - 2017
بستن پنجره