تماس با مدیر
چهارشنبه, ۱ شهریور , ۱۳۹۶


عکس بیرون آوردن یک گلوله از بدن یک اورانگوتان

عکس بیرون آوردن یک گلوله از بدن یک اورانگوتان

گلوله

بیرون آوردن یک گلوله از بدن یک اورانگوتان 14 ساله در کلینیکی در اندونزی

Copyright 2007 - 2017