تماس با مدیر
دوشنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۶


عکسی از دوران طلبگی محمد خاتمی

عکسی از دوران طلبگی محمد خاتمی

طلبگی محمد خاتمی

سال هاى ابتداى تحصیل علوم دینیه. توضیحی است که سید محمد خاتمی با انتشار این عکس نوشته است.

 


Copyright 2007 - 2017