تماس با مدیر
شنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۷


عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش

 خواننده معروف

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش, زین مالک از گروه موسیقی وان دایرکشن

عکسهای زین مالک خواننده معروف خارجی

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدشپری ادواردز

پری از اعضای گروه دخترانه لیتل میکس است. این گروه برنده هشتمین فصل مسابقه ی X فاکتور بریتانیا شد، اعضای این گروه پری ادواردز، جسی نلسون، لی آن پینوک و جید فیروال می باشند.

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدشپری ادواردز

نکته ی جالب در مورد او اینکه حس بویایی ندارد.

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش

پری ادواردز

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش

عکسهای زین مالک خواننده معروف خارجی

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش

عکسهای زین مالک خواننده معروف خارجی

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش

عکسهای زین مالک خواننده معروف خارجی

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش

عکسهای زین مالک خواننده معروف خارجی

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش

عکسهای زین مالک خواننده معروف خارجی

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش

عکسهای زین مالک خواننده معروف خارجی

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش

عکسهای زین مالک خواننده معروف خارجی

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش

عکسهای زین مالک خواننده معروف خارجی

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش

عکسهای زین مالک خواننده معروف خارجی

عکسهای زین مالیک خواننده معروف بریتانیایی و نامزدش


وبگردی
Copyright 2007 - 2017