تماس با مدیر
یکشنبه, ۱۵ تیر , ۱۳۹۹


عرضه مرغ گرم5700 تومانی

عرضه مرغ گرم5700 تومانی

حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در نشستی خبری با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: با توجه به آنالیز قیمتی که انجام شده است عرضه مرغ گرم تولید داخل به طور متوسط در حدود 5700 تومان برآورد شده است.

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: اگر هر واحد صنفی بالاتر از قیمت 5700 تومان مرغ گرم را عرضه کند دچار تخلف شده است و با وی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
رادمرد افزود: همچنین مرغ منجمد وارداتی ترکیه ای و برزیلی نیز با قیمت مصوب در حال توزیع می باشد.

مشروح این نشست متعقبا ارسال می شود.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019