تماس با مدیر
پنج شنبه, ۲ شهریور , ۱۳۹۶


طولانی ترین پله برقی به طول 800 متر در هنگ کنگ

طولانی ترین پله برقی به طول 800 متر در هنگ کنگ

طولانی ترین پله برقی

این پله برقی 800 متر طول دارد و ازدحام بالای جمعیتی این شهر را جابجا می کند

 طولانی ترین پله برقی هنگ کنگ

 طولانی ترین پله برقی هنگ کنگ

  طولانی ترین پله برقی هنگ کنگ


Copyright 2007 - 2017