تماس با مدیر
دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۳۹۷


سوء استفاده چهره مشهور فوتبالی از پیامک حاجی بدهکار!

سوء استفاده چهره مشهور فوتبالی از پیامک حاجی بدهکار!

ین چهره سرشناس فوتبالی نیز پس از دیدن این پیامک، بلافاصله اقدام قانونی می کند و حکم جلب بدهکار 600 هزار تومانی را میگیرد و هنگام بازگشت حاجی بدهکار، او را در فرودگاه و نزد اقوامی که برای استقبالش آمده بودند دستگیر می کند.

 آقای “م .م” از چهره های سرشناس فوتبال ایران، چندی پیش ضامن وام فردی شده بود و این ضمانت باعث شد 600 هزار تومان از جیب این چهره سرشناس به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط  برود.

همین موضوع باعث شد کدورتی بین این دو دوست قدیمی رخ بدهد تا اینکه شخص بدهکار نام خود را برای اعزام به سفر معنوی حج می بیند.

او هم پیش از سفر، پیامکی به آقای “م. م” می فرستد و از این شخص طلب حلالیت می کند و می نویسد “شما به خاطر طلب  600 هزار تومانی تان در آستانه این سفر معنوی من را حلال کنید.”

این چهره سرشناس فوتبالی نیز پس از دیدن این پیامک، بلافاصله اقدام قانونی می کند و حکم جلب بدهکار 600 هزار تومانی را میگیرد و هنگام بازگشت حاجی بدهکار، او را در فرودگاه و نزد اقوامی که برای استقبالش آمده بودند دستگیر می کند.

حاجی بدهکار هم یک شب در بازداشت به سر می برد تا در نهایت طلب 600 هزار تومانی اش را به طور نقدی پرداخت می کند!

قاصد

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017