تماس با مدیر
چهارشنبه, ۹ فروردین , ۱۳۹۶

سلفی المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر با همسرش

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر در صفحه اینستاگرام خود عکسی سلفی از خود و داوود عابدی همسرش، در حال رفتن به سرکار منتشر کرد.

مجری ورزشی تلویزیون و همسرشمجری ورزشی تلویزیون و همسرش


Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره