تماس با مدیر
چهارشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۸


سلفی المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر با همسرش

سلفی المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر با همسرش

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر در صفحه اینستاگرام خود عکسی سلفی از خود و داوود عابدی همسرش، در حال رفتن به سرکار منتشر کرد.

مجری ورزشی تلویزیون و همسرشمجری ورزشی تلویزیون و همسرش

وبگردی
Copyright 2007 - 2019