تماس با مدیر
دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶


سخنان پندآموز توماس كارلایل

سخنان پندآموز توماس كارلایل

توماس كارلایل

 

توماس كارلایل , جملات قصار بزرگان

کارهایی که در گذشته کرده‌ایم ما را مانند سایه تعقیب می‌کنند و نسبت به نوع آن‌ها ما را به سوی بدی یا خوشی می‌کشند. توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشكار می شود. توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

اگر ندانید كه به كجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد. توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

بزرگترین عیب آن است كه از عیب خویش آگاه نباشیم.توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است. توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

انسان، حیوان ابزارمند است.  توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

آرزوهای مثبت، “نیك بختی” و آرزوهای منفی، “سنگدلی” است.توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

تجربه بهترین درس است، هر چند كه دستمزد آن گران باشد. توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

برای آنكه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاك نگاه دار. توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد. توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

ویژگی های هركس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است.توماس کارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه بهره ببریم كه از نیروی بصری استفاده می كنیم، هر كاری انجام پذیر است.توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

بشر، حیوان به كار برنده ابزار است. در هیچ نقطه ای او را بدون ابزار نمی توان یافت. با نداشتن ابزار در حكم هیچ است و با داشتن آن، همه چیز.توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

وظیفه و كار ما این نیست كه دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای كه در پشت ابر و تاریكی پنهان شده اند باشیم، بلكه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بكنیم كه در دسترس ما قرار گرفته اند.توماس كارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

سرنوشت خود را با اندیشه ها تعیین كنید.توماس کارلایل

******** سخنان زیبا و آموزنده ********

ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتی.  توماس كارلایل

منبع:jomalatziba.blogfa.com

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017