تماس با مدیر
جمعه, ۶ اسفند , ۱۳۹۵

زیبا ترین باربی پسر در آسیا

زیبا ترین باربی پسر

به دست آورنده لقب زیباترین باربی پسر در کویت و خلیج فارس با انجام بیش از ۱۰ عمل زیبایی گوناگون لقب شبیه باربی رو به خود اختصاص داد.
اسم : بدر
سن :۲۵
شهرت: باربی
متولد :کویت

پسری که خود را شبیه باربی کرد !!!!
پسری که خود را شبیه باربی کرد !!!!
پسری که خود را شبیه باربی کرد !!!!
پسری که خود را شبیه باربی کرد !!!!
پسری که خود را شبیه باربی کرد !!!!

Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره