تماس با مدیر
یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۳۹۷


رسم و رسومات سرزمینی که در آن زن ها چندین شوهر دارند + عکس

رسم و رسومات سرزمینی که در آن زن ها چندین شوهر دارند + عکس

رسم و رسومات

در نقاط محدودي در جهان معاصر هنوز مي توان نظامهاي مادر سالاري را نيز مشاهده کرد.
تقريبا در تمام قاط جهان در طول تاريخ نظامهاي مرد سالار تفوق اجتماعي داشته اند و اکثر خانوادها حتي در غرب تا به امروز پدر سري يا پاتريمونيال بوده اند.

اما در نقاط محدودي در جهان معاصر هنوز مي توان نظامهاي مادر سري را نيز مشاهده کرد.

يکي از اين مکانها درکشور پهناور چين است که نظام کمونيستي نتوانست تنوع فرهنگي اين مردم را بر طبق اهداف کمونيستي يکسان ساز کند.

الجزيره گزارش داد،در مرز بين استان سيچوان و يونان چين موسو ها زندگي مي کنند که در نظامي مادر سالار سامان بندي شده اند.

در اين جامعه سنتي تفوق اجتماعي با زنان است و مادربزرگ خانواده در واقع رهبر خانواده است و نامهاي خانوادگي و هويت اجتماعي فرد از طريق مادر و اجداد او معني ميابد. در اين جامعه بسياري از کارها مهم توسط زنان انجام مي شود اما شکار و ماهيگيري همچنان بر عهده مردان است.

 

ازدواج گذري در اين جوامع يکي از صورت هاي اصلي ازدواج است به اين ترتيب که زن مي تواند همسران بسياري داشته باشد و آنها خودش در يک مراسم سنتي انتخاب مي کند مرد بايد در خانه زن باشد ولي تا قبل از غروب آفتاب هر مرد بايد به خانه مادرش بازگردد اگر از اين ازدواج فرزندي پديد آمد بزرگ کردن آن به عهده خانواده مادري است.

اين 40 هزار خانه تشکيل جامعه اي را مي دهد که امپراطوري زنان نام دارد و گردشگران بسياري براي ديدن اين جامعه وارد آن مي شوند. گردشگران به خصوص براي ديدن مراسم رقص آتش وارد اين روستا مي شوند که در خلال آن زنان شوهران خود را انتخاب مي کنند.

گردشگري توانسته اقتصاد موسو ها را متحول کند و آنان را که تنها به کشاورزي و شکار اشتغال داشتند دست به جيب کند تا آنها بتوانند کالاهاي مصرفي جديد تر را بخرند. گرچه همه اينها تهديدي براي حيات سنتي موسو ها محسوب مي شود اما آنها به عنوان يک جامعه سنتي اهتمام ويژه اي به حفظ سنتهاي خود دارند.

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017