تماس با مدیر
جمعه, ۱۶ خرداد , ۱۳۹۹


رستوران "سکته قلبی" افتتاح شد

رستوران "سکته قلبی" افتتاح شد

این رستوران غذاهای آماده موسوم به فست فود ارائه می کندو گارسونهای این رستوران لباس پرستار و مدیر رستوران هم لباس پزشکان را می پوشد.

در این رستوران مشتری ها هم باید بر روی ویلچر بنشینند و بشقابها هم منقش به عکس سیگار هستند.

این رستوران برای آگاه کردن مردم از خطرهای غذاهای فست فود دست به این ابتکار زده، اما ظاهراً مردم به این هشدارها توجهی ندارند و با میل و رغبت در این رستوران غذا می خورند.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019