تماس با مدیر
پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹


راه آسان کشیدن خطوط طولانی بر روی کاغذ + عکس

راه آسان کشیدن خطوط طولانی بر روی کاغذ + عکس

ین خودکار که به صورت چند وجهی است بر روی هر وجه آن یکی از معیارهای اندازه گیری برای مسافت وجود دارد و در حقیقت هم خودکار است و هم خط کش.

گفتنی است، به کمک این خودکار می توان خطوط را بر اساس معیار اندازه گیری مورد نظر که می تواند اینچ، سانتی متر، میلی متر و غیره باشد تنظیم نمود و سپس به کمک آن خطوط به صورت نقطه چین را ترسیم نمود.
این خودکار به خصوص در طراحی دقت و ترسیم برای نقاط متقاطع با دقت بالا به کار می رود.
وبگردی
Copyright 2007 - 2019