تماس با مدیر
پنج شنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۵

دیدنی های داخل اهرام مصر

اهرام مصر

دیدنی های داخل اهرام مصر

اهرام مصر یکی از عجایب هفتگانه جهان است، که در طول تاریخ برای باستان شناسان و پژوهشگران محل تحقیق بوده است زیرا آنچه آنرا متمایز می‌کند داستان پردازی های مردمان مصر درباره این مکان عجیب بوده است…

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid3.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid4.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid1.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid2.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid5.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid6.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid7.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid8.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid9.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid10.jpg
http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid11.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid12.jpgCopyright 2007 - 2016
بستن پنجره