تماس با مدیر
یکشنبه, ۲۲ فروردین , ۱۴۰۰


دیدنی های داخل اهرام مصر

دیدنی های داخل اهرام مصر

اهرام مصر

دیدنی های داخل اهرام مصر

اهرام مصر یکی از عجایب هفتگانه جهان است، که در طول تاریخ برای باستان شناسان و پژوهشگران محل تحقیق بوده است زیرا آنچه آنرا متمایز می‌کند داستان پردازی های مردمان مصر درباره این مکان عجیب بوده است…

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid3.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid4.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid1.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid2.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid5.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid6.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid7.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid8.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid9.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid10.jpg
http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid11.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/inside_pyramid12.jpg
وبگردی
Copyright 2007 - 2019