تماس با مدیر
جمعه, ۱۷ مرداد , ۱۳۹۹


دوبرابر شدن یارانه نان

دوبرابر شدن یارانه نان

یارانه نان دوبرابر می‌شود

در لایحه بودجه سال آینده رقمی معادل ۳۷ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۶۰۹ میلیون ریال برای پرداخت یارانه نقدی نان به خانوارها در نظر گرفته شده است.

بر این اساس در صورتی که دولت یارانه نان را به ۷۴.۵ میلیون ایرانی مشمول دریافت یارانه نقدی گام اول قانون هدفمندسازی یارانه ‌ها اختصاص دهد، نرخ یارانه نان در سال آینده رقمی حدود ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

اما در صورتی که دولت مانند سال گذشته یارانه نان را به افرادی که برای اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی به آنها پیامک ارسال کرده بود اختصاص ندهد،‌ حدود ۱۰ میلیون نفر این یارانه را دریافت نخواهند کرد و در نتیجه میزان یارانه نان به ازای هر نفر ۵۸ هزار تومان خواهد بود.

بر این اساس، سال گذشته در پی افزایش قیمت نان، دولت رقم ۲۸ هزار تومانی را که به عنوان مابه‌التفاوت یارانه گام اول و دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده بود به عنوان یارانه نان در نظر گرفت

وبگردی
Copyright 2007 - 2019