تماس با مدیر
پنج شنبه, ۲۵ مهر , ۱۳۹۸


دلنوشته ها…

دلنوشته ها…


من اگه خدا بودم…

اینقدر هوای دو نفره رو به رخ تک نفره ها نمیکشیدم…

دلنوشته ها...


آن شب …

که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را

تماشا می کرد …


آن شب که شب پره ها ..

عاشــقـــانه تر ..


نــــور را می جســـتند …!

و اتاقم ..

سرشار از عطر بوسه و ترانه بود… !

دانستم..


تـــــو پـــژواک تمــــام عـــاشــقـانه های تاریخی…!

دلنوشته ها...


من تو را نمی سرایم !..

تو

خودت در واژه ها می نشینی ..!

خودت قلم را وسوسه می کنی !!

و شعر را بیدار می کنی !!


دلنوشته ها...


انگـــار

آخرین سهــــــ ــــ ــم ما از هم

همین سکوتـــــــــ ـــــــ ــــ اجباری سـتــــــ ـــ ـ ..


دلنوشته ها...

فرقـے نمـے کند !!

بگویم و بدانـے …!

یا …

نگویم و بدانـے..!

فاصله دورت نمی کند …!!!

در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ …!

جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.:

دلــــــــــــــم…..!!!


دلنوشته ها...


وبگردی
Copyright 2007 - 2019