تماس با مدیر
چهارشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۳۹۹


دلایل گرایش به رمالی و جن‌گیری

دلایل گرایش به رمالی و جن‌گیری

یک محقق جامعه شناس متخصص علوم رفتاری با تأکید بر اینکه گرایش به رمالی و جن‌گیری به علت عدم توانایی برخی گروههای اجتماعی در تجزیه و تحلیل مسائل زندگی صورت می‌گیرد گفت: کار رمالها و جن‌گیران دور شدن از عقلانیت اجتماعی است .

دکتر غلامرضا علیزاده ، محقق جامعه شناسی و متخصص علوم رفتاری و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با علل گرایش به پدیده هایی چون رمالی و جن گیری اظهار داشت: وقتی بسیاری از اهداف اجتماعی حالت رویایی و چشم انداز دست نیافتنی می یابند و از آنجا که تحقق و دستیابی به آنها در واقعیت امر امکان ناپذیر می شود تخیلات، رویاپردازیها و گرایش به عوامل خارج از فضای هستی اجتماعی از جمله رمالی، فال بینی، جادو و جنبل رشد می کند.

وی افزود: به نوعی پدیده های گرایش به طالع بینی و فال بینی و مراجعه به رمال و جن گیر در شرایطی ایجاد می شود که یک جامعه و برخی گروه های اجتماعی قدرت تجزیه و تحلیل و تبیین چراییهای مسائل موجود را ندارد.

دکتر علیزاده یادآور شد: این نوع گرایشها در گروه های اجتماعی رشد می کنند که ابزار و وسائل نهایی شده را برای رسیدن به هدفهای فرهنگی و اجتماعی بسیار بعید و دور از دسترس می بینند و چون از مسیرهای تعیین شده قانونی تحقق آنها را میسور و میسر نمی یابند به عوامل برون از واقعیت اجتماعی پناه می برند و از آنها برای رسیدن به اهداف خود کمک می طلبند.

وی گفت: وقتی پاره ای از گروه های اجتماعی یک شبه به ثروتهای افسانه ای دست می یابند و گروه های دیگر که امکان آن را در خیال نیز نمی توانند متصور شوند، این احساس در آنها تقویت می شود که راه دستیابی به آنها از مسیری غیر از تلاش و کوشش و اندیشگی است، بنابراین به رفتارهای بیمارگونه رمالی و کف بینی و جن گیری و فال بینی گرایش پیدا می کنند.

علیزاده اضافه کرد: همان طوری که تب در وجود انسانی نشان دهنده یک کانون بیماری زا است وجود این عوامل در جامعه و رشد آن نشان دهنده دور شدن بخشی از گروه های اجتماعی از عقلانیت اجتماعی و گرایش آنها به تعطیل کردن عقل و خرد در فرآیند زندگی اجتماعی است. به طبع چنین گرایشی می تواند به توسعه کشور لطمه جبران ناپذیری وارد سازد زیرا منابع انسانی مهمترین عامل توسعه کشور هستند و اگر آنها کار تلاش و جهاد اقتصادی را سرلوحه دستیابی به اهداف زیستی خود تلقی نکنند بطور طبیعی تلاش مضاعفی را به کار نخواهد داد و برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی  به عوامل موهوم متوسل می شوند.

دکتر غلامرضا علیزاده بعنوان یک متخصص علوم رفتاری یادآور شد: بسیاری از کسانی که حتی رمالی، کف بینی و جن گیری را انجام می دهند در زندگی های روزمره خود در مانده اند. کسی که خود نتوانسته زندگی خود را پیش ببرد چگونه می تواند با نشستن در گوشه خیابان مشکلات دیگران را حل کند؟ از سوی دیگر مراجعه کنندگان از نظر روانی تنها نیاز دارند حرفهای خوشایند بشنوند و حاضرند برای شنیدن آن امکاناتی را نیز فراهم کنند.

دکتر علیزاده با اشاره به اینکه افرادی که بدنبال چنین اموری هستند در زندگی درمانده بوده و در حل و تبیین مسائل زندگی خود ناتوان هستند گفت: این ناتوانی موجب می شوند افراد به سمت کسانی بروند که خود آنها در زندگی هیچ نوع موفقیت خوشبختی و شادکامی نداشته اند. افرادی که خود در جامعه درمانده هستند و به اهداف خود نرسیده اند می خواهند برای دیگران اهدافی تعیین کنند.

وی تأکید کرد: مقوله جن گیری با آیات قرآن تنها اشتراک لفظی دارد. از ادبیات قرآنی ما چنین مفاهیمی استنباط نمی شود و بسیاری از افراد از این مفاهیم که با ادبیات قرآنی دارای اشتراک لفظ است سوء استفاده می کنند. این مسئله دو مقوله جدا است و باید میان کار آنها و آیات قرآن تمایز قائل شد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت برخورد با این افراد گفت: اینها روح تلاش و کوشش را در کشور در برخی گروه های اجتماعی نابود می کنند و افراد را به رویاپردازی و خیال پردازیهای بیمار گونه سوق می دهند که آثار و تبعات آن بیماری های روانی و جدا شدن از واقعیت ها سوق می دهد. کار و فعالیت آنها همچنین  با اسلام منافات و تضاد دارد چرا که دین اسلام دین وحی است و در عین حال هرعلمی با اسلام منطبق است که، اسلام آن را تأیید و تأکید کند.

دامن اسلام از این گونه مسائل پالوده است و اینها اگر هم گاهی در زمینه هایی از اسلام، اخبار و احادیث و روایات بهره می گیرد به اسلام عزیز ظلم کرده، اعتقادات جامعه را به بازی گرفته و باعث تخریب اعتقادات شریف انسانی می شوند.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019