تماس با مدیر
جمعه, ۸ اردیبهشت , ۱۳۹۶


دستگیری مرد آدمخوار پاکستانی که 100 جنازه را خورده است

مرد آدمخوار پاکستانی

 

مرد آدمخوار پاکستانی که همراه با برادرش متهم است 100 جنازه را خورده مجددا برای خوردن جنازه یک کودک سه ساله دستگیر شد

مرد آدمخوار پاکستانی که همراه با برادرش متهم است 100 جنازه را خورده مجددا برای خوردن جنازه یک کودک سه ساله دستگیر شد .

 این مرد پاکستانی در حالی دستگیر شد که سر یک کودک سه ساله پاکستانی در منزل او کشف شد.

او و برادرش که هم اکنون تحت تعقیب پلیس است متهم هستند که 100 قبر را حفر و اجزای جنازه ها را خورده اند. یک بار نیز جنازه یک زن در منزل این مرد پیدا شده بود که به همین دلیل به زندان محکوم شده بود


Copyright 2007 - 2017
بستن پنجره