تماس با مدیر
شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷


درگذشت هادی نوروزی در بیمارستان آتیه + صحنه های تاثر برانگیز

درگذشت هادی نوروزی در بیمارستان آتیه + صحنه های تاثر برانگیز

درگذشت هادی نوروزی

صبح امروز، به جز مسئولان باشگاه، خانواده هادی نوروزی که هنوز این خبر را باور ندارند در بیمارستان آتیه حاضرند و اعلام این خبر به آنها صحنه هایی را به وجود آورد که بیش از پیش باعث تاثر شد.

در حال حاضر کریم باقری، جواد کاظمیان، علی انصاریان، محسن بنگر، مهرداد کفشگری، کمال کامیابی نیا، محسن مسلمان و… بازیکنانی هستند که برای تسلیت به خانواده نوروزی خود را به بیمارستان رسانده اند. حال آنها البته توصیف شدنی نیست.

درگذشت هادی نوروزی

درگذشت هادی نوروزی در بیمارستان آتیه

صحنه های تاثر برانگیز درگذشت هادی نوروزی در بیمارستان آتیه

صحنه های تاثر برانگیز در بیمارستان آتیه

صحنه های تاثر برانگیز در بیمارستان آتیه

صحنه های تاثر برانگیز درگذشت هادی نوروزی در بیمارستان آتیه

هادی نوروزی در بیمارستان آتیه

بیمارستان آتیه

 درگذشت هادی نوروزی

صحنه های تاثر برانگیز درگذشت هادی نوروزی

برانکو در بیمارستان آتیه


اشک های برانکو در
بیمارستان آتیه

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017