تماس با مدیر
دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۳۹۷


درد و دل مهناز افشار در فیسبوک در مورد مرتضی پاشایی + عکس

درد و دل مهناز افشار در فیسبوک در مورد مرتضی پاشایی + عکس

مهناز افشار

درد و دل مهناز افشار در فیسبوک در مورد مرتضی پاشایی دلنوشته مهناز افشار پس از مرگ مرتضی پاشایی و مجید بهرامی:زندگى جریان دارد…:

مهناز افشار، بازیگر سینما در فیسبوک خود نوشت:

درد و دل مهناز افشار در فیسبوک در مورد مرتضی پاشایی

این یک دلنوشته است براى همراهان، منتقدان، مشوقان و دوست دارانى که همه این سالها را در کنار هم بودیم و ماندیم و حتى آنهایى که معنى لحظه‌اى سکوت و تامل را مى‌دانند.

غم و شادى دو واژه خاص در خلقت و زندگى آدمیست. مى‌شود در همه غم‌ها شادى به دیگران هدیه داد و در شادى‌ها غم دیگران را کم کرد.

واى به روزى که غم را به اجبار به دیگران تحمیل کنیم و شادى آنها را با بددلى و خودخواهى بگیریم.

در این روزهاى از دست دادن عزیزانمان چه خوب است به گفته خود شما همراهان کارهاى لازم مثل کمک رسانى، دلجویى، دیدن بیماران، شاد کردن و خیلى کارهاى مفید دیگر انجام داد تا در همین روزهاى غمگین هم شادى جریان پیدا کند.

زندگى جریان دارد چه بخواهیم چه نخواهیم!

مرگ، خوب یا بد، میزبان همه ماست.

همه این دلنوشته بر گرفته از نوشته‌هاى تک تک شماست وقتى بى‌غرض و صاف با دلهایتان پیشنهاد مى‌دهید، نقد و حتى تشویق مى‌کنید.

این دلنوشته کپى برابر اصل شما انسانهاى خوب است براى لبخند زدن به زندگى که گاه تلخ و گاه غمگین میشود.

قدر شناس لحظات خوب و بد زندگى باشم و باشیم، تلخى و تلخکام کردن جز تیره نمودن قلب و روحمان چیز دیگرى در بر نخواهد داشت.

به احترام تمامى کسانى که دیگر در بین ما نیستند لحظه‌اى با احترام سکوت کنیم و بیاندیشیم که کجاى این قصه خلقت و زندگى نشسته‌ایم.

روزگارتان به سربلندى
مهناز افشار

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017