تماس با مدیر
چهارشنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۹


داشتن رکورد گینس با پوشیدن پیژامه+عکس

داشتن رکورد گینس با پوشیدن پیژامه+عکس

شرط ثبت رکورد تعیین شده توسط مقامات گینس آن بود که تمامی افراد باید پیژامه ای یکدست بپوشند اما اینکه صرفا تمامی آنها پیپامه ای یکدست بپوشند ، الزامی نیست.
رکورد قبلی در شیکاگو آمریکا و با حضور ۶۲۲ نفر با پیژامه های یکدست اتفاق افتاده بود.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019