تماس با مدیر
جمعه, ۵ خرداد , ۱۳۹۶


خوش آمدگویی نخست وزیر کانادا به پناهجویان در فرودگاه

نخست وزیر کانادا هنگام ورود پناهجویان شخصا در فرودگاه حضور پیدا کرد و به آنها خوشامد گفت.

 جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا هنگام ورود پناهجویان شخصا در فرودگاه حضور پیدا کرد و به آنها خوشامد گفت.

همچنین برخی پناهجویان با نخست وزیر کانادا سلفی گرفتند.

عکس سلفی نخست وزیر کانادا با پناهجویان

عکس سلفی نخست وزیر کانادا با پناهجویان


Copyright 2007 - 2017