تماس با مدیر
یکشنبه, ۱ مرداد , ۱۳۹۶


خودکشی جوان 19 ساله در بوشهر با طناب دار

خودکشی جوان 19 ساله در بوشهر با طناب دار

خودکشی جوان 19 ساله

 

این جوان با گذاشتن صندلی زیر پای خود و کشیدن آن در منزل شخصی اش، به زندگی خود خاتمه داد.هنوز مقامات رسمی درمورد انگیزه این رویداد و خودکشی یا قتل بودن آن اظهارنظری نکرده اند.

aaadre.jpg


Copyright 2007 - 2017