تماس با مدیر
چهارشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۳۹۷


خانه پدری هادی نوروزی پس از فوت‌ نابهنگامش

خانه پدری هادی نوروزی پس از فوت‌ نابهنگامش

خانه پدری هادی نوروزی

کاپیتان پرسپولیس زادگاهش حومه شهر است. روستایی فقیر به نام کپوچال. کپوچال به معنای کپور (ماهی‌کپور) و چال (آب‌بندان پرورش ماهی).

جمعی از اهالی روستای کپورچال از توابع بابلسر در مازندران، زادگاه مرحوم هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با حضور در منزل پدریش با خانواده وی ابراز همدردی نمودند.

زادگاه مرحوم هادی نوروزی

زادگاه مرحوم هادی نوروزی
خانه پدری نوروزی پس از فوتش

خانه پدری نوروزی پس از فوتش
نوجوانی هادی نوروزی

نوجوانی هادی نوروزی
اهالی روستای کپورچال

اهالی روستای کپورچال
جمعی از اهالی روستای کپورچال

جمعی از اهالی روستای کپورچال
خانه پدری هادی نوروزی پس از فوتش

خانه پدری هادی نوروزی پس از فوتش

خانه پدری نوروزی

خانه پدری نوروزی
خانه پدری هادی نوروزیخانه پدری هادی نوروزی
خانه پدری نوروزی پس از فوت‌ نابهنگامش

خانه پدری نوروزی پس از فوت‌ نابهنگامش
خانه پدری هادی نوروزی پس از فوت‌ نابهنگامش

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017