تماس با مدیر
پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹


حکم خلطی که از سر و سینه وارد حلق روزه دار می شود

حکم خلطی که از سر و سینه وارد حلق روزه دار می شود

سۆال 1: چیزهائی که روزه را باطل می کنند کدامند؟

جواب: نه چیز روزه را باطل می کند: 1. خوردن و آشامیدن؛ 2. جماع 3. استمناء؛ 4. دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر _ صلی الله علیه و آله و سلم _ ؛ 5. رساندن غبار غلیظ به حلق؛ 6. فرو بردن تمام سر در آب؛ 7. باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح؛ 8. اماله کردن با چیزهای روان؛ 9. قی کردن. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 925، م 1572)

سۆال 2: اگر در حمام سرمان را یک دفعه زیر دوش ببریم آیا روزه ما باطل است؟

جواب: زیر دوش گرفتن سر، روزه را باطل نمی کند. (ر.ک: استفتائات رهبری، ج1، ص 230، س 1783)

 

 

سۆال 3: کسی که عمدا روزه را بشکند چه حکمی دارد؟

جواب: حرام است و کفاره هم دارد و کفاره آن 60 روز روزه و یا 60 فقیر را اطعام کردن یا یک بنده آزاد کردن است. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 959، و ص 964، م 1653 و 1660)

 

سۆال 4: در هنگام روزه اگر خلطی از سر و سینه وارد حلق شود چه باید کرد؟

جواب: اگر خلط سینه به فضای دهن نرسد فرو بردن آن مبطل روزه نیست و اگر به فضای دهان برسد بنابر احتیاط واجب نباید آن را فرو برد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 928، م 1580)

 

سۆال 5: اگر شخصی که روزه دار است در صف نماز جماعت باشد در همان زمان غذائی از گلو به دهانش بیاید چه باید بکند؟

جواب: اگر داخل دهان باشد نباید پائین بدهد بلکه باید در حال نماز آن را خارج کند و اگر راهی جز شکستن نماز برای بیرون ریختن غذا ندارد شکستن نماز در این مورد اشکال ندارد. (ر.ک: جامع المسائل آیه الله فاضل، ج2، ص163، س436)

 

سۆال 6: اگر ما در زمان روزه داری روایتی را به اشتباه به یکی از معصومین _ علیهم السلام _ نسبت دهیم چه حکمی دارد؟

جواب: اگر یقین داشته اید که روایت مثلا از امیر مۆمنان _ علیه السلام _ است و به پیامبر _ صلی الله علیه و آله و سلم _ مثلا نسبت داده اید دروغ است و مبطل روزه است و اما اگر اطمینان داشته اید که از پیامبر _ صلی الله علیه و آله و سلم _ است اما در واقع از امیر مۆمنان _ علیه السلام _ بوده و شما نمی دانسته اید، نسبت دروغ نیست و مبطل روزه نیست. (ر.ک: تحریر الوسیله، ج 1، ص259)

وبگردی
Copyright 2007 - 2019