تماس با مدیر
دوشنبه, ۸ خرداد , ۱۳۹۶


عکس جالبی از حنا دختر مجید صالحی

حنا دختر مجید صالحی

مجید صالحی با انتشار عکس جالبی از دخترش حنا, صفحه شخصی اش را بروز کرد.

مجید صالحی نوشت:

سمندون من

حنا خانم وقتى یک سال و دو ، سه ماهش بود هیچ وقت پا تو کفش بزرگترها نمیکرد

( راستى یادى کنیم از بازیگر سمندون مرحوم رشید اصلانى ١٣١٠ – ١٣٨١ روحشان شاد یادشان گرامى )

دختر مجید صالحیدختر مجید صالحی


Copyright 2007 - 2017