تماس با مدیر
چهارشنبه, ۲۲ مرداد , ۱۳۹۹


حمید گودرزی در تلویزیون: قلب یخی را نخرید!!

حمید گودرزی در تلویزیون: قلب یخی را نخرید!!

حمید گودرزی با حضور دربرنامه تلویزیونی “خوشا شیراز” حرفهای جالبی درباره سریال قلب یخی زده است.
 
حمید گودرزی گفته : متاسفانه باید بگویم که تهیه کننده وسرمایه گذار این مجموعه از نام من سوئ استفاده کردند و تصویر من را روی پوستر فصل دوم گذاشته اند. من از همین برنامه به طرفداران و همه کسانی که من را می شناسند و به من لطف دارند می گویم که این فصل قلب یخی را نخرید .من دراین فصل بازی ندارم و واقعا نمی فهمم برای چی از عکس من سوئ استفاده کرده اند.
گودرزی درباره دستمزدش دراین سریال گفت :آنها یک مبلغی را توافق کردند اما تنها قسمتی از آن را به من دادند و دراین باره هم بی انصافی و کم لطفی کردند.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019