تماس با مدیر
چهارشنبه, ۷ تیر , ۱۳۹۶


حمید مکارم فرزند آیت الله مکارم شیرازی

حمید مکارم فرزند آیت الله مکارم شیرازی

مکارم شیرازی

 

حمید مکارم فرزند آیت الله مکارم شیرازی رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در قم و از اعضای ارشد کارگروه توسعه اقتصادی استان قم

حمید مکارم، فرزند آیت الله مکارم شیرازی


Copyright 2007 - 2017