تماس با مدیر
چهارشنبه, ۵ تیر , ۱۳۹۸


حرف مفت در ادبیات فارسی

حرف مفت در ادبیات فارسی

حرف مفت

حرف مفت در ادبیات فارسی

زمانی که "حرف مفت" وارد ادبیات فارسی شد

داستان کوتاه؛وقتی ناصر الدین شاه دستگاه تلگراف را به ایران آورد و در تهران نخستین تلگرافخانه افتتاح شد. مردم به این دستگاه تازه بی اعتماد بودند، برای همین، سلطان صاحبقران اجازه داد که مردم یکی-دو روزی پیام های خود را رایگان به شهر های دیگر بفرستند.

وزیر تلگراف استدلال کرده بود که ایرانی ها ضرب المثلی دارند که می گوید “مفت باشد. کوفت باشد.”

یعنی هر چه که مفت باشد مردم از آن استقبال می کنند. همین طور هم شد.

مردم کم کم و با ترس برای فرستادن پیام هایشان راهی تلگرافخانه شدند. دولت وقت، چند روزی را به این منوال گذراند و وقتی که تلگرافخانه جا افتاد و دیگر کسی تلگرافخانه را به شعبده و جادو مرتبط نکرد و همه به هر بهانه ای برای فرستادن پیام می آمدند.

مخبر الدوله دستور داد بر سردر تلگرافخانه نوشتند:

“از امروز حرف مفت قبول نمی شود.”

می گویند “حرف مفت” از آن زمان به زبان فارسی راه پیدا کرد.

منبع: داستان های کوتاه و اموزنده

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2019