تماس با مدیر
چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹


جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ تصاویر

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ تصاویر

پلیس تهران می گوید 120 نفر را به اتهام برهم زدن نظم عمومی بازداشت کرده. پلیس از دیشب، طرح امنیت محله محور را در تهران به اجرا گذاشته. در این بین، درگیری پلیس با اراذل و اوباش به افتادن یک پلیس از طبقه سوم ختم شده، هر چند این مامور، زنده است، ولی در بیمارستان تحت مداوا قرار دارد.

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

جمع آوری برهم زنندگان نظم عمومی در تهران+ گزارش تصویری

وبگردی
Copyright 2007 - 2019