تماس با مدیر
چهارشنبه, ۷ تیر , ۱۳۹۶


جا گرفتن یک شتر سفید در یک ماشین + عکس

جا گرفتن یک شتر سفید در یک ماشین + عکس

شتر سفید

یک شتر سفید بی کوهان سر خود را از ماشین در ترافیک شهر جانگچون چین بیرون آورده است

Copyright 2007 - 2017