تماس با مدیر
شنبه, ۱۷ خرداد , ۱۳۹۹


تولداولين نوزاددر يک لوله آزمايش+عكس

تولداولين نوزاددر يک لوله آزمايش+عكس

با تشکر از يک تکنيک جديد براي تشخيص پيش از لانه گزيني محققان توانستند با کمک DNA نوزادي را در يک لوله آزمايش متولد کنند.

به گزارش بخش علم و تکنولوژي خبرگزاري ANSA ايتاليا ، اين دستاورد يک روبان آبي براي اعلام آغاز يک دوره جديد براي تلقيح مصنوعي است.
 
براساس اين گزارش، در واقع نوزاد پسر پس از يک تکنيک انقلابي تشخيص ژنتيکي پيش از لانه گزيني، در اولين آزمون با تجزيه و تحليل فعال DNA متولد شده است .

اين تولد در دانشگاه آکسفورد توسط گروه داگان ولز بريتانيا، يکي از پيشگامان تشخيص پيش از لانه گزيني، به دست آمد و در لندن به مناسبت کنگره انجمن اروپايي توليد مثل انساني و جنين شناسي (ESHRE) ارائه شد .

روش مورد استفاده “نسل بعدي توالي (GSN) نام دارد  و اجازه مي دهد تنها در 16 ساعت يک عکس کامل از تمام اختلالات ژنتيکي جنين گرفته شود که هر دو آن بر ژن هاي فردي، و آنهايي که مربوط به تغييرات در تعداد کروموزوم مي شود، مربوط مي شود.
 
حتي خطاهاي موجود در DNA ميتوکندري که از طريق مادر منتقل مي شوند با اين شيوه تشخيص داده مي شود.

تيم ولز قبلا براي اطمينان بر روي 45 جنين با ناهنجاري هاي ژنتيکي اين روش را مورد آزمايش قرار دادند.
 
تا به حال نتايج بسيار اميدوار کننده اي بدست آمده که باعث شد محققان آن را با استفاده از جنين در روز پنجم و توسعه توليد شده توسط دو زوج در لقاح آزمايشگاهي (IVF) را مورد تست قرار دهند.
 
به اين ترتيب ممکن است انتخاب و کاشت جنين در هر دو مورد به يک حاملگي طبيعي منجرشود.
 
اين حرکت اولين بار در ماه ژوئن با تولد اولين فرزند که در سلامت خوب قرار داشت با موفقيت
 به پايان رسيد.

اولين بار است که تشخيص توالي نسل بعدي قبل از لانه گزيني مورد استفاده قرار مي گيرد، اما پتانسيل باورنکردني خود را به مدت طولاني شناخته شده است .

 

 آندريا بريني، رئيس جامعه باروري ايتاليا (ProFert) و همکار داگان ولز گفت: مزيت بزرگ اين روش جديد براي غلبه بر خطر حاملگي هاي دوقلو است.

 آن يک تکنيک انقلابي است که به طور معمول در آزمايشگاه براي 3-4 سال استفاده مي شود و هر دو براي شناسايي ژن هاي مرتبط با سرطان و براي تشخيص پيش از تولد جنين ‘. مورد استفاده قرار مي گيرد.
 
 کاربرد آن در توليد مثل مي تواند کليدي براي دستيابي به توانايي انتخاب يک جنين کمک کند که مي تواند با موفقيت در رحم کاشته شود .

اين تکنيک، با اين حال، يک مشکل عمده اخلاقي را فراهم مي کند که اطلاعات زيادي فراتر از اطلاعات ژنتيکي لازم براي تشخيص پيش از لانه گزيني را نياز دارد که ژن هايي که ممکن است به بيماري هايي در زندگي آينده مانند ديابت يا مستعد آلزايمر را آشکار مي سازد.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019