تماس با مدیر
چهارشنبه, ۲۳ آبان , ۱۳۹۷


تمام کدرشته های تک جنسیتی کنکور 92

تمام کدرشته های تک جنسیتی کنکور 92

در چند سال اخیر دانشگاهها در برخی از کد رشته ها به دلیل شرایط تحصیل، امکانات موجود دانشگاهی و شرایط منطقه ای، پذیرش را در یک جنسیت محدود کرده اند، امسال نیز براساس آنچه سازمان سنجش اعلام کرده است در برخی از کد رشته ها، پذیرش تنها در یک جنسیت یا زن و یا مرد صورت می گیرد.

 در کنکور 92 با توجه به تغییراتی که امسال بوجود آمده است، حتی غایبان کنکور و کسانی که ثبت نام نکرده اند می توانند در فرآیند انتخاب رشته شرکت کنند و از میان بیش از 10 هزار کد رشته 150 کد رشته برای مجازین و 100 کد رشته برای غایبان و افرادی که ثبت نام نکرده اند، قابل انتخاب است.

در بررسی کد رشته هایی که صرفا پذیرش مرد یا صرفا پذیرش زن دارد، تنها دوره های روزانه دانشگاه ها و برخی دانشکده ها و آموزشکده های دولتی درنظر گرفته شده است. در گروه های مختلف نیز پراکندگی پذیرش تک جنسیتی متفاوت است. این نوع پذیرش در گروه ریاضی و فنی با توجه به دارا بودن رشته های مهندسی که شرایط خاصی دارند بیشتر است.

در گروه علوم تجربی نیز رشته مامایی سال های بسیاری است که تنها پذیرش زن در آن صورت می گیرد و در این گروه صرفا به میزان دانشگاه های پذیرنده اشاره شده است. در گروه علوم انسانی کمترین میزان پذیرش های تک جنسیتی صورت گرفته و گروه زبان های خارجی نیز تنها گروهی است که پذیرش تک جنسیتی در آن صورت نگرفته است.

گروه علوم تجربی

پذیرش صرفا زن

رشته مامایی در بیش از 41 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی پذیرش صرفا زن دارد که شاید بیشترین میزان پذیرش جنسیتی است.

رشته زيست شناسي علوم جانوري و زيست شناسي علوم گياهي در دو دانشگاه گلستان و اراک پذیرش صرفا زن دارد.

رشته شيمي محض نیز در دانشگاه خوارزمي تهران پذیرش صرفا زن دارد.

پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي كشاورزي علوم دامي دام و طیور در دانشگاه های بوعلی سینا همدان، شهید باهنر کرمان، ملایر، صنعتي اصفهان پذیرش صرفا مرد

رشته هایی مدیریتی از جمله بازرگاني، دولتي، صنعتي و مالی به ترتیب در دانشگاه های بوعلی سینا همدان و رازي كرمانشاه پذیرش صرفا مرد

رشته كارداني تكنولوژي توليدات دامي در دانشگاه بيرجند پذیرش صرفا مرد

مهندسي منابع طبيعي در سه گرایش علوم و صنايع چوب و كاغذ، محيط زيست، مرتع و آبخيزداري در دانشگاه سمنان پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي منابع طبيعي گرایش جنگلداري و رشته حسابداري در دانشگاه لرستان پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي كشاورزي گرایش زراعت و اصلاح نباتات زراعت در دانشگاه هرمزگان پذیرش صرفا مرد

رشته شيمي كاربردي در دانشگاه ياسوج پذیرش صرفا مرد

گروه ریاضی و فنی

در گروه ریاضی و فنی رشته مهندسی معدن و کاردانی های مرتبط با معدن با 9 دانشگاه در صدر پذیرش صرفا مرد قرار دارند البته در برخی از دانشگاهها این رشته پذیرش از دو جنس را دارد.

پذیرش صرفا زن

رشته مهندسي صنايع دانشگاه اراک پذیرش صرفا زن

پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي كشاورزي گرایش مكانيك ماشينهاي كشاورزي در دانشگاه اراك پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي راه آهن خطوط در دانشگاه اصفهان پذیرش صرفا مرد

رشته های مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي كشاورزي گرایش آب، مديريت بازرگاني، مديريت دولتي، مديريت صنعتي در دانشگاه بوعلي سينا همدان پذیرش صرفا مرد

رشته های کارداني تكنولوژي آبياري، كاردان فني برق الكترونيك، كاردان فني برق قدرت، كاردان فني معدن استخراج معدن، كاردان فني معدن فراوري موادمعدني در دانشگاه بيرجند پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي معدن در دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي صنايع در دانشگاه خليج فارس بوشهر پذیرش صرفا مرد

رشته های مهندسي صنايع ، مديريت بازرگاني، مديريت مالي، در دانشگاه رازي كرمانشاه پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي معدن در دانشگاه سيستان وبلوچستان پذیرش صرفا مرد

رشته های مهندسي كشاورزي گرایش مكانيك ماشينهاي كشاورزي و آب در دانشگاه صنعتي اصفهان پذیرش صرفا مرد

رشته های مهندسي دريا كشتي سازي و مهندسي معدن در دانشگاه صنعتي اميركبير پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي معدن در دانشگاه صنعتي بيرجند پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي معدن در دانشگاه صنعتي سهند پذیرش صرفا مرد

رشته های مهندسي خط و سازه هاي ريلي و مهندسي ماشين هاي ريلي در دانشگاه علم و صنعت ايران پذیرش صرفا مرد

رشته های مهندسي معدن و حسابداري در دانشگاه لرستان پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي معدن در دانشگاه ملاير پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي كشاورزي گرایش آب در دانشگاه هرمزگان پذیرش صرفا مرد

رشته های آمار و کاربردها، مهندسي پليمر صنايع پليمر، كاردان فني عمران روستايي، كاردان فني مكانيك تاسيسات آبرساني وگازرساني، كاردان فني مكانيك جوشكاري، شيمي كاربردي، در دانشگاه ياسوج پذیرش صرفا مرد

رشته مهندسي معدن در دانشگاه يزد پذیرش صرفا مرد

گروه علوم انسانی

پذیرش صرفا زن

رشته های علوم تربيتي تكنولوژي آموزشي و الهيات و معارف اسلامي – علوم قران و حديث در دانشگاه اراك پذیرش صرفا زن

رشته روانشناسي عمومي در دانشگاه شهيدمطهري پذیرش صرفا زن

پذیرش صرفا مرد

رشته های مدیریت بازرگاني، مديريت دولتي، مديريت صنعتي در دانشگاه بوعلي سينا همدان پذیرش صرفا مرد

رشته های مديريت بازرگاني و مديريت مالي در دانشگاه رازي كرمانشاه پذیرش صرفا مرد

رشته حسابداري در دانشگاه لرستان پذیرش صرفا مرد

گروه هنر

رشته کارداني علمي – كاربردي فرش دستباف در دانشگاه هنر اسلامي تبريز پذیرش صرفا مرد

در این میان رشته های اعلام شده سه رشته مدیریتی در دانشگاه بوعلی سینا همدان در هر سه گروه آزمایشی پذیرش صرفا مرد دارد. همچنین گروه علوم ریاضی و فنی با 36 کد رشته در صدر پذیرش صرفا مرد قرار دارد.

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017