تماس با مدیر
سه شنبه, ۸ فروردین , ۱۳۹۶

تفریح پوتین در یک مزرعه پرورش اسب +عکس

پوتین

غذا دادن به گونه ای از اسب در حال انقراض , پوتین در حال غذا دادن به گونه ای از اسب در حال انقراض در روسیه.

تفریح پوتین در یک مزرعه پرورش اسب +عکس

پوتین در یک مزرعه پرورش اسب


Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره