تماس با مدیر
چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹


تعداد متولدین و فوت شده های سال 1392

تعداد متولدین و فوت شده های سال 1392

براساس آماراعلام شده تا پایان روز دوازدهم فروردین ماه ، متولدین پسر 24594،متولدین دختر 23443،بوده است.

بنا بر این گزارش ولادت در نقاط شهری 37468، ولادت در نقاط روستایی 10569
دراین گزارش آمده است :تعداد فوت شدگان سال 1392 تا این لحظه 12035نفربوده است که آمارتفکیکی فوت شدگان مرد 6378 نفرو فوت شدگان زن 5657 نفر، فوت در نقاط شهری 7702 نفر، فوت در نقاط روستایی 4333نفر.
درگزارش ثبت واحوال کشور آمده است : فوت شدگان 0 تا 14 ساله 710، فوت شدگان 15 تا 29 ساله 962، فوت شدگان 30 تا 64 ساله 3237، فوت شدگان 65 ساله و بیشتر 7126
درخاتمه گزارش ذکر شده است که افزایش طبیعی جمعیت در سال 1392 تا این لحظه 36002بوده است.
وبگردی
Copyright 2007 - 2019