تماس با مدیر
شنبه, ۹ اردیبهشت , ۱۳۹۶


تصویر تمرینات کونگ فو دختران در باشگاههای حجاب تهران سال 56

تمرینات کونگ فو دختران در باشگاه نظام آباد تهران سال 56 تدریس کونگ فو در باشگاههای حجاب، باشگاه پله سابق(در نظام آباد)، ایران امروز (بهارستان)، باشگاه افسر (نازی آباد) توسط استاد بزرگ حسین داودی پناه (داداشی) در اواسط دهه پنجاه.

تدریس کونگ فو به دختران در اواسط دهه ۵۰

 تمرینات کونگ فو دختران در باشگاههای حجاب تهران سال 56

تدریس کونگ فو به دختران در اواسط دهه ۵۰

 تمرینات کونگ فو دختران در باشگاههای حجاب تهران سال 56

تدریس کونگ فو به دختران در اواسط دهه ۵۰

 تمرینات کونگ فو دختران در باشگاههای حجاب تهران سال 56

  تمرینات کونگ فو دختران در باشگاههای حجاب تهران سال 56

تیرپرس


Copyright 2007 - 2017
بستن پنجره