تماس با مدیر
پنج شنبه, ۲۶ مرداد , ۱۳۹۶


تصاویر عارف در خانه کوهنوردان مفقودشده

تصاویر عارف در خانه کوهنوردان مفقودشده

محمدرضا عارف و حمید فرخ نژاد روز گذشته با خانواده های کوهنوردان مفقود شده در برودپیک دیدار کردند.به روایت عکس های ایسنا در این دیدار که در منزل پدری کوهنوردان مفقود شده انجام گرفت با والدین و خانواده این کوهنوردان ابراز همدردی شد.


Copyright 2007 - 2017