تماس با مدیر
چهارشنبه, ۵ تیر , ۱۳۹۸


تصاویر زیبای آبشار هاواسو واقع در آریزونا

تصاویر زیبای آبشار هاواسو واقع در آریزونا

آبشار هاواسو

 

آبشار هاواسو Havasu Falls آبشاری است که در آریزونا واقع شده و ارتفاع کلی ریزشگاه آن ۳۷ متر است و جزء یکی از زیباترین نقاط جهان محسوب می شود.

عکس های زیبا آبشار هاواسو

 

ارتفاع آبشار 37متر می باشد

ارتفاع آبشار 37متر می باشد

 

ﯾکیﺍﺯ ﺟﺬﺍﺏﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺁﺑﺸﺎﺭﻫﺎ ﻫﺎﻭﺍﺳﻮ ﺍﺳﺖ.

ﯾکیﺍﺯ ﺟﺬﺍﺏﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺁﺑﺸﺎﺭﻫﺎ ﻫﺎﻭﺍﺳﻮ ﺍﺳﺖ.

 

ﺭﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺁﺏ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ

ﺭﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺁﺏ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ

 

مواد کربناتی ﺩﺭ ﺗﻪ آب ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

مواد کربناتی ﺩﺭ ﺗﻪ آب ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

 

ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ رنگ آسمان آبی را بازتاب دهد

ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ رنگ آسمان آبی را بازتاب دهد

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2019