تماس با مدیر
سه شنبه, ۳ اسفند , ۱۳۹۵

تصاویر زیبایی های بزرگراه ورشو در حومه مسکو

اینجا بزرگراه ورشو -کاشیرسکوئه در حومه مسکو است که لاستسوا عکاس معروف ایتارتاس ، سوار بر بالگرد سعی کرده زیبایی ها و البته ترافیک بین شهری مسکو را به تصویر بکشد.

 

بزرگراه ورشو در حومه مسکو , تصاویر بزرگراه ورشو

بزرگراه ورشو در حومه مسکو , تصاویر بزرگراه ورشو

بزرگراه ورشو در حومه مسکو , تصاویر بزرگراه ورشو

بزرگراه ورشو در حومه مسکو , تصاویر بزرگراه ورشو

بزرگراه ورشو در حومه مسکو , تصاویر بزرگراه ورشو

بزرگراه ورشو در حومه مسکو , تصاویر بزرگراه ورشو

بزرگراه ورشو در حومه مسکو , تصاویر بزرگراه ورشو

بزرگراه ورشو در حومه مسکو , تصاویر بزرگراه ورشو

بزرگراه ورشو در حومه مسکو , تصاویر بزرگراه ورشو
 

البته مسکو همیشه این جوری نیست و نزدیک پاییز چهره زمستانی به خود می گیرد.
Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره