تماس با مدیر
دوشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۳۹۹


تصاویر در حمل و نقل عمومی آدم باشید!

تصاویر در حمل و نقل عمومی آدم باشید!

امضای همه تبلیغات فرهنگی اخیری که در متروی پاریس انجام می شود این عبارت است:

“در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی «آدم» باشید!”

به گزارش «تابناک» علی رغم اینکه سیستم حمل و نقل عمومی پاریس سیستم کاملی است ولی بعضا رفتار برخی هادر استفاده از این وسایل با فرهنگ عمومی رایج فاصله بسیاری دارد، اتفاقی که خود ماه هم در کشورمان به وفور در اتوبوس و مترو با آن مواجه هستیم،آدم های که در شلوغی مترو روی صندلی ان ولو  می شوند و جای دیگران را تنگ می کنند، کسانی که با صدای بلند با تلفن همراهشان حرف می زنند و حریم خصوصی دیگران را نقض می کنند، کسانی که قبل از پیاده شدن مسافران از مترو می خواهند سوار شوند و هزار و یک رفتار کوچک و بزرگی که خلاف عرف عمومی جامعه باشد، اخیران در متروی پاریس تبلیغات هایی نصب شده با این شعار واحد که : “در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی «آدم» باشید!”

و هدف آن تغییر رفتار مردم این شهر در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است.

تصاویر در حمل و نقل عمومی آدم باشید!

تصاویر در حمل و نقل عمومی آدم باشید!

تصاویر در حمل و نقل عمومی آدم باشید!

تصاویر در حمل و نقل عمومی آدم باشید!

وبگردی
Copyright 2007 - 2019