تماس با مدیر
پنج شنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۷


تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

ننه صنوبر مهدور 76 ساله مدتی است که با کشیدن نقاشی های کودکانه ی خود در محله یافت آباد و امام زاده حسن (ع) تهران به امرار معاش می پردازد.

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

تصاویر بی نظیر پیرزنی در حال کشیدن نقاشی های کودکانه!!

 

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017