تماس با مدیر
پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷


تصاویر بزرگ‌ترین دریاچه یخ‌زده آب شیرین

تصاویر بزرگ‌ترین دریاچه یخ‌زده آب شیرین

بزرگ‌ترین دریاچه

تصاویر بزرگ‌ترین دریاچه یخ‌زده آب شیرین

سوپریور بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین در آمریکای شمالی و در جهان است.
این دریاچه از لحاظ سطح دومین دریاچه آب شیرین جهان، از لحاظ حجم سومین دریاچه آب شیرین جهان و از لحاظ مساحت بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین جهان است.

 

اخبار , اخبار گوناگون , دریاچه یخ‌زده آب شیرین

 

اخبار , اخبار گوناگون , دریاچه یخ‌زده آب شیرین

 

اخبار , اخبار گوناگون , دریاچه یخ‌زده آب شیرین

 

اخبار , اخبار گوناگون , دریاچه یخ‌زده آب شیرین

 

اخبار , اخبار گوناگون , دریاچه یخ‌زده آب شیرین

 

اخبار , اخبار گوناگون , دریاچه یخ‌زده آب شیرین

 

اخبار , اخبار گوناگون , دریاچه یخ‌زده آب شیرین

 

اخبار , اخبار گوناگون , دریاچه یخ‌زده آب شیرین

 

اخبار , اخبار گوناگون , دریاچه یخ‌زده آب شیرین

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017