تماس با مدیر
چهارشنبه, ۲۲ مرداد , ۱۳۹۹


تصاویری از نسخه گوسفندی آمریکن آیدل

تصاویری از نسخه گوسفندی آمریکن آیدل

یک روزنامه انگلیسی از برنامه ای ویژه در سنگال گزارش داد که این برنامه را می توان نسخه این کشور آفریقایی از برنامه “امریکن آیدل” خواند.

برنامه این گوسفند نمونه سنگالی برنامه امریکن آیدل است و در آن سعی می شود تا بهترین گوسفند سنگال انتخاب شود.

نسخه 
گوسفندی آمریکن آیدل (1)

 

نسخه 
گوسفندی آمریکن آیدل (2)

 

نسخه 
گوسفندی آمریکن آیدل (3)

 

نسخه 
گوسفندی آمریکن آیدل (4)

 

نسخه 
گوسفندی آمریکن آیدل (5)

 

نسخه 
گوسفندی آمریکن آیدل (6)

 

نسخه 
گوسفندی آمریکن آیدل (7)

 

نسخه 
گوسفندی آمریکن آیدل (8)

وبگردی
Copyright 2007 - 2019