تماس با مدیر
دوشنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۶


تصاویر وحشیانه اعدام زنان در چین

اعدام زنان در چین

 

تصاویری از اعدام زنان در چین به شیوه سنتی و شلیک به سر!! + 18
تصاویری از اعدام زنان در چین به شیوه سنتی و شلیک به سر .حمل و قاچاق مواد مخدر یکی از شایع ترین دلایل اعدام در چین است، جرمی که شامل زنان هم می شود

 

تصاویر وحشیانه اعدام زنان در چین تصاویری از اعدام زنان در چین به شیوه سنتی و شلیک به سر .حمل و قاچاق مواد مخدر یکی از شایع ترین دلایل اعدام در چین است، جرمی که شامل زنان هم می شود

تصاویر وحشیانه اعدام زنان در چین

تصاویر وحشیانه اعدام زنان در چین

تصاویر وحشیانه اعدام زنان در چین

تصاویر وحشیانه اعدام زنان در چین

تصاویر وحشیانه اعدام زنان در چین

تصاویر وحشیانه اعدام زنان در چین

تصاویر وحشیانه اعدام زنان در چین

Copyright 2007 - 2017
بستن پنجره