تماس با مدیر
چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹


بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر

بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر

به گزارش دانشجو، اينجا دانشگاه است، دانشگاه آزاد اسلامي؛ همان دانشگاه اسلامي كه هدف مسئولان است و همواره براي رسيدن به آن تاكيد مي كنند؛ اينجا دانشگاه آزاد اسلامي است.

همان دانشگاهي كه قرار بود مواد تحصيلي دانشگاهي خود را با توجه به حوزه هاي علميه تامين كند.

همان دانشگاهي كه قرار بود فضايي اسلامي داشته باشد.

اينجا دانشگاه است؛ همان جا كه بايد علم آموخت و آن را براي تعالي جامعه اسلامي به كار گرفت، اما اين عكس ها تمامي اين حرف ها را نقض مي كند.

عكس هاي زير از يكي واحدهاي دانشگاه آزاد گرفته شده كه وضعيت اسفبار حجاب در اين دانشگاه را نشان مي دهد.

البته فضاي دانشگاه دولتي هم وضعيت بهتري در حوزه حجاب ندارد.

از جامعه دانشگاهي اسلامي به خاطر انتشار اين عكس ها عذرخواهي مي كنيم.

شايد انتشار اين عكس ها تلنگري براي مسئولان محترم باشد تا براي وضعيت اسفبار حجاب در دانشگاه ها فكري كنند.
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 
بی بندو باری در دانشگاه آزاد بیداد می کند + تصاویر
 

وبگردی
Copyright 2007 - 2019